საქართველოს აგრო ტურიზმის რეგიონული ასოციაცია

სიახლეები

“აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სამხრეთ კავკასიაში”  საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) თანამშრომლობით

FAO / EBRD- ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი “ქართული ტრადიციული აგრო-სასურსათო