საქართველოს აგრო ტურიზმის რეგიონული ასოციაცია

ჩვენს შესახებ

ასოციაციის მისია (მიზანი):

აგროტურიზმის ხელშეწყობა, ადვოკატირება და პოპულარიზაცია სოფლის მდგარდობისა და ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მიზნით
ასოციაციის
ხედვა:

მდგრადი აგროტურიზმი, კონკურენტუნარიანი გარემო, სოფლის მეურნეობის ხარისხიანი პროდუქტი და სოფლის ცხოვრების გაუმჯობესებული დონე.
ასოციაციის ფასეულობები:

- სოლიდარობა
- მისწრაფება, ბრძოლა მუდმივი სრულყოფისკენ
- გარემოსადმი პატივისცემა
- სტუმართმოყვარეობა
- უნიკალური ტრადიციული კულტურისადმი პატივისცემა
- მისწრაფება სწავლისა და ინოვაციისკენ
- მშვიდობა და სტაბილურობა
- საერთაშორისო მიმოცვლა

გაქვთ კითხვები ?